Židikų bibliotekos 80-mečio minėjimo dalyviai

Židikų miestelio bibliotekos 80-metis

Lapkričio 16 d. Židikų kultūros centro salėje surengta šventė „Laiko knygą atvertus…“, kuria paminėtas Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Židikų filialo veiklos 80-metis. Į šventę rinkosi garbūs svečiai, bibliotekos skaitytojai, bendruomenės nariai. Renginys prasidėjo Jono Vaišvilos sukurta daina „Židikams“, kuri yra tapusi ir Židikų miestelio himnu.

„Kas mes būtume be bibliotekų? Be bibliotekų neturėtume nei praeities, nei ateities“, – kalbėjo renginio organizatorė, Židikų filialo bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė ir pakvietė atversti pirmąjį bibliotekos istorijos knygos puslapį. Bibliotekininkė priminė, kad per Židikus ėjo knygnešių keliai, iš jų atneštų knygelių daraktoriai Steponas ir Kleopas Užkurai mokino Židikų miestelio ir aplinkinių kaimų vaikus skaityti. 1915–1930 metais Židikuose gyveno Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Ji buvo įsteigusi lietuvišką mokyklą ir turėjo biblioteką, kurios knygomis naudojosi ne tik Židikų miestelio gyventojai, bet ir aplinkinių kaimų žmonės. Tačiau svarbiausi Židikų miestelio bibliotekos istorijoje – 1939-ieji. Tais metais įkurta valstybinė viešoji biblioteka, pirmuoju bibliotekos vedėju paskirtas mokytojas Jonas Gudynas. Patalpas parūpino valsčiaus savivaldybė – tai buvo mažas kambarėlis valsčiaus antrojo aukšto patalpose, kuriame buvo viena spinta knygoms susidėti.

Vėliau priminti kiti bibliotekos istorijos vingiai, svarbiausios datos ir žmonės, kurie čia dirbo. 1963 metais bibliotekos vedėja paskirta Gėnė Pavlova, bibliotekoje išdirbusi 21 metus. Bibliotekininkės ir mokytojos Cezarijos Vasiliauskienės dėka organizuoti literatūriniai vakarai, iš kurių įsimintiniausi „Čia gyveno Šatrijos Ragana“, „Lietuva poetų posmuose“, susitikimas su poetu kraštiečiu Alfonsu Bukontu. 1966 metais iš senųjų patalpų biblioteka perkeliama į Židikų vykdomojo komiteto pastatą, nupirktas naujas inventorius, užsakyti originalūs stendai. Ilgiausiai, net 32 metus (1984–2016), Židikų bibliotekoje dirbo Regina Valantytė. Už altruistinę, švietėjišką, kultūrinę veiklą 2001 m. kovo 10 d. jai įteikta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija. 1994 m. lapkričio 8 d. biblioteka perkeliama į Židikų kultūros centro pastato antrąjį aukštą. 2011 metais lapkričio mėnesį biblioteka vėl keliama į kitas patalpas tame pačiame Židikų kultūros centro pastate pirmajame aukšte. 2011 m. pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ įsteigta Viešoji interneto prieiga. 2015 m. buvo įdiegta LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema, skaitytojai pradėti aptarnauti elektroniniu būdu. 2016 m. kovo 4 d. Židikų bibliotekoje pradeda dirbti Benita Vaizgėlienė.

Šiuo metu bibliotekoje sukaupta 5359 vnt. įvairių leidinių, kuriais naudojasi 190 Židikų miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų. Fondas kasmet papildomas naujomis knygomis. Per metus bibliotekoje apsilanko apie 3500 lankytojų, kuriems išduodama daugiau kaip 4500 knygų ir periodinių leidinių.

Bibliotekos jubiliejaus proga Mažeikių rajono savivaldybės vadovų sveikinimus bibliotekininkei perdavė Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė. Gimtadienio dovanas teikė Viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė, Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Dainoras Židackas, gražių žodžių dabartinei bibliotekos šeimininkei negailėjo ne tik valdžios atstovai, bet ir Židikų kultūros centro darbuotojai, seniūnijos bendruomenių nariai, jaunieji bibliotekos lankytojai.

Šventinį koncertą dovanojo Židikų kultūros centro meno kolektyvai, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Draugystė“.

Benita Vaizgėlienė,

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Kitos naujienos