Židikų bibliotekoje paminėta A. Baranausko gimimo sukaktis

Sausio 17 dieną Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Židikų filiale vyko literatūrinė popietė „A. Baranausko gyvenimo ir kūrybos apžvalga“, skirta vyskupo, poeto 185-osioms gimimo metinėms paminėti.
Apie jo gyvenimą, kūrybą išsamiai papasakojo bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė. Buvo demonstruojama vaizdinė medžiaga, kurioje pristatytos A. Baranausko įvairių gyvenimo etapų nuotraukos, jo dienoraščio ištraukos, garsioji klėtelė, kurioje poetas rašė savo žymiausius kūrinius. Renginio dalyviai galėjo palyginti poeto taip vaizdingai aprašyto Anykščių šilelio nuotraukas. A. Baranauskas buvo universali asmenybė. Jis yra ne tik mūsų grožinės literatūros klasikas, bet reikšmingas jo indėlis ir lietuvių kalbos tarmių, kalbotyros, matematikos moksluose.
Minėjime dalyvavusios moterys – tikros meninio žodžio mylėtojos. Jos skaitė A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ ir kitų kūrinių ištraukas. „Anykščių šilelis“ – paminklas gimtajai kalbai ir gamtai“, – kalbėjo Vita Veselienė. A. Baranauskas visada išliks svarbus ne tik kaip genialus kūrėjas, bet ir kaip iškili asmenybė. O rašytojo kūryba – tai didžiausias lietuvių literatūros turtas.

Benita Vaizgėlienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Kitos naujienos