VIRTUALI PARODA „ŽENKLAI MAŽEIKIŲ RAJONE KAIP MENIŠKI VIETOVARDŽIŲ AKCENTAI“

Vienas iš nematerialiojo kultūros paveldo elementų – senieji vietovardžiai. Pastebima jų nykimo tendencija ir tūkstančiai pavadinimų išbraukta iš juridinės vartosenos. Neigiamos įtakos turėjo ne tik masinė kolektyvizacija, melioracija, krašto okupacija ir sovietizacija, bet ir šalies demografiniai pokyčiai. Norint atkreipti dėmesį į Lietuvos kaimus ir jų pavadinimus, grimztančius užmarštin, 2019-ieji buvo paskelbti Vietovardžių metais.

Naudojantis įvairiais duomenų šaltiniais Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje 2019 m. pavasarį buvo parengta paroda „Vietovardžiai – Mažeikių krašto istorijos ir tapatybės dalis“. Eksponuotos nuotraukos ir įdomesni padavimai, kaip savitą teminę grupę sudarantys ilgesni ar itin trumpi aiškinimai, kaip atsirado kaimo, miestelio ir kitų svarbesnių vietų vardai. Ypač ilgi tekstai, paaiškinantys Žemalės, Židikų ir Ukrinų vietovardžių kilmę.

Paruoštoje virtualioje parodoje „Ženklai Mažeikių rajone kaip meniški vietovardžių akcentai“ daugiau dėmesio skirta vietovės pavienių gyventojų ar bendrovių iniciatyva pastatytiems dideliems riboženkliams, kaimo ar miestelio jubiliejinėms datoms skirtiems statiniams. Deja, jų Mažeikių rajone yra nedaug. Jie išsiskiria meniška forma, panaudojant medžių kamienus ar akmenį, metalą. Beje, akmeniniai vietovę žymintys ženklai su dekoratyviniais iš metalo padarytais akcentais yra tik penki. Parodoje panaudotos Petro Priedininko, Rimvydo Černausko, Aldonos Budžienės, Ingridos Braziulienės, Birutės Rudokienės ir kraštotyrininko Algirdo Vilko nuotraukos. Riboženklius fotografavo ir Viešosios bibliotekos Leckavos, Purvėnų, Užlieknės, Ukrinų, Bugenių ir Židikų filialų bibliotekininkės. Naujausias riboženklis – 2019 m. vasarą pastatytas akmuo su Užlieknės kaimo pavadinimu.

Virtualioje parodoje „Ženklai Mažeikių rajone kaip meniški vietovardžių akcentai“ eksponuojama 19 nuotraukų. Pateikta rasta informacija apie statinį: glaustai nurodyta vietovė, riboženklio autorius, pastatymo data.

 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus
vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė

Kitos naujienos