Irena Vanagienė pasakoja apie Šeirių kaimą

Ukrinuose įgyvendintas Vietovardžių metams paminėti skirtas projektas

2019 m. rugsėjo 14 d. įvyko Vietovardžių metams skirta pažintinė išvyka-konferencija „Vietovardžiai – žemės kalba“. Buvo skaitomi pranešimai apie išnykusius, nykstančius kaimus ir jų vietovardžius. Aplankyti Šeirių, Lėlaičių, Užlieknės, Žibikų kaimai, Tirkšlių ir Viekšnių miesteliai.

Kylant grėsmei, kad iš žemėlapių ir žmonių atminties dingsta vis daugiau kaimų su savo vietovardžiais, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pikelių, Ukrinų ir Židikų filialų bibliotekininkėms kilo mintis surinkti informaciją apie išnykusius, dabar nykstančius kaimus ir jų vietovardžius, kol dar gyvi senoliai, galintys papasakoti tų kaimų istorijas, pavadinimų kilmę. Tam tikrų vietovių, laukų, miškų, kelių, upelių, taip pat ir kaimų pavadinimai yra tarsi žemės kalba. Nelieka gyventojų – nelieka vietovės, nelieka vardų. Tai istorinė atmintis, kurią reikia įamžinti ir palikti ateinančioms kartoms. Todėl Pikelių, Ukrinų ir Židikų filialų bibliotekininkės kartu su kaimų vaikais lankė senolius,  rinko informaciją apie išnykusius ir nykstančius kaimus, jų vietovardžius ir juos „suguldė“ į kraštotyros darbus.

Kai kurie surinkti vietovardžiai kaimo žmonių dar minimi, bet buvo ir tokių, kurių dauguma jau nebeprisimena. Todėl buvo surengta išvyka-konferencija „Vietovardžiai – žemės kalba“, kurios metu pristatyti Židikų seniūnijos dabartiniai ir buvusieji vietovardžiai.

Prieš keletą šimtmečių Židikų apylinkėse taip pat gyveno žmonės, vietovės turėjo pavadinimus, kurių, žinoma, niekas neužfiksavo, ir tik archeologų dėka mes sužinojome, kad Kukių kaime gyveno ir kariavo mūsų protėviai. Archeologas dr. Gediminas Petrauskas, dalyvavęs ekspedicijoje Kukiuose, konferencijoje pristatė pranešimą „Į Kukius po 40-ies metų sugrįžus: naujausi archeologiniai atradimai Ukrinų apylinkėse“. Dalyviai klausėsi puikaus pranešimo apie kasinėjimus 1929 m., 1973 m., 1976 m. ir 2018 m., senuosius mūsų protėvių laidojimo papročius,  apžiūrėjo radinius.

Po archeologo pranešimo konferencija tęsėsi keliaujant autobusu. Kelionės pradžia – išnykęs  Šeirių kaimas, į kurį palydėjo buvusi to kaimo gyventoja Irena Vanagienė. Ji papasakojo, kiek ir kur anksčiau Šeiriuose buvę gyventojų, kur stovėjo didelės kolūkio fermos. Dabar buvusias sodybas mena tik išlikę medžiai, o iš sraunaus Gužio upelio belikęs tik kanalas.

Tęsiant pažintinę išvyką-konferenciją, pranešimus skaitė Ukrinų filialo bibliotekininkė Valda Muravjovienė  „Išnykę ir nykstantys žemės vardai Ukrinų apylinkėse“, Jadvyga Gedutienė  „Pikelių apylinkės kaimai ir jų vietovardžiai“, Židikų filialo bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė „Židikų apylinkės nykstantys kaimai ir vietovardžiai“. Kraštotyrininkas Algirdas Vilkas savo pranešime „Kai prabyla Mažeikių rajono kaimų pavadinimai“ pristatė viso Mažeikių rajono kaimų pavadinimus, patikrino ir keliautojų žinias, klausdamas, kokie kaimai kildinami iš pavardžių, upių, augalų. Kelionės metu aplankyta Dionizo Poškos gimtinė Lėlaičiuose, Tirkšlių sinagoga, Užlieknė, „Meilės“ akmuo Žibikuose, Viekšniai.

Pažintinė išvyka-konferencija organizuota pagal Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą Mažeikių viešosios bibliotekos Ukrinų filialo parengtą projektą „Vietovardžiai – žemės kalba” ir Ukrinų kaimo bendruomenės projektą „Ką šneka žemės vardai“, finansuotą iš kultūros paveldo fondo lėšų.

 

Valda Muravjovienė,

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo bibliotekininkė

Kitos naujienos