Šv. Velykų šventei pasipuoškime langus margučiais ir kiškučiais

Mažeikiškis Kiškis kviečia visus jungtis prie solidarumo akcijos #LiekuNamuose.
Ruošiantis Šv. Velykų šventei pasipuošti langus margučiais ir kiškučiais, fotografuoti ir nuotraukomis dalintis komentaruose Mažeikių viešosios bibliotekos facebook paskyroje https://www.facebook.com/mazeikiubiblioteka/

Mažeikiškis K i š k i s 🐰 k v i e č i a visus jungtis prie solidarumo akcijos #LiekuNamuose 🏠. Ruošiantis šv. Velykų 🐣 šventei p a s i p u o š t i langus margučiais ir kiškučiais 🐰, f o t o g r a f u o t i 📷 ir nuotraukomis d a l i n t i s komentaruose Mažeikių viešosios bibliotekos facebook paskyroje. Kiškučių ir margučių trafaretus rasite 👇.

Posted by Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka on 2020 m. balandžio 7 d., antradienis

 

Kiškučių ir margučių trafaretus rasite čia:

0  (pdf. 793 KB),    1   (pdf. 766 KB),     (pdf. 759 KB),    3 (pdf. 765 KB),    4  (pdf. 788 KB)

5 (pdf. 743 KB),    6  (pdf. 750 KB),     7  (pdf. 783 KB),     8  (pdf. 762 KB)

Kitos naujienos