Išvykos dalyviai prie paminklo R. Granauskui Mosėdyje

Rašytojų gyvenimo keliais po Žemaitiją

Mažeikių viešoji biblioteka, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos ir Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“, 2020 m. rugpjūčio 26 d. organizavo paskaitą-ekskursiją rašytojų Romualdo Granausko ir Juozo Tumo-Vaižganto gyvenimo keliais. Išvykoje dalyvavę literatūros mylėtojai aplankė Skuodo ir Plungės rajonų vietoves, susijusias su šių rašytojų gyvenimu ir veikla.

Kaimyniniame Skuodo rajone mus pasitikęs Romualdo Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas palydėjo į rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakciją, kurioje 1962–1963 m. dirbo Romualdas Granauskas. Redaktorė Dalia Zabitienė sakė, kad čia savo karjerą pradėjo ir rašytojais tapo ne tik Granauskas, bet ir Laimonas Inis, Stasė Bucevičienė, Stasys Jonauskas, Violeta Lataitienė, Adolfas Strakšys. Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kuriai 2015 m. spalio 1 d.  suteiktas Romualdo Granausko vardas, puoselėja ir rūpinasi rašytojo atminimo išsaugojimu. Bibliotekoje įrengta lentyna, kurioje šalia klasiko knygų yra ir artimųjų dovanotų jo asmeninių daiktų. Sukūręs šeimą, R. Granauskas, išvyko pas žmonos tėvus į Mosėdį, dirbo miestelio vidurinėje mokykloje. Minint pirmąsias rašytojo mirties metines 2015 m. prie dabartinės Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos centrinio įėjimo atidengta akmeninė atminimo lenta, o parkelyje priešais gimnaziją – originalus skulptoriaus Stasio Budrikio sukurtas paminklas „Skeltas riešutas“, žymintis įvairiapusį rašytojo gyvenimą.

Mosėdis svarbus ir kunigo, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gyvenime. 1895 m. jis buvo paskirtas Skuodo rajono Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vikaru, dirbo pradinės mokyklos kapelionu, dėstė tikybą, leido ir redagavo periodinį laikraštį „Tėvynės sargas“. Aplankėme ir atminimo lenta pažymėtą namą netoli bažnyčios, kuriame trejus metus gyveno rašytojas.

Netoli Mosėdžio yra nedidelis Šauklių kaimas, kuriame prabėgo rašytojo Romualdo Granausko vaikystė ir paauglystė. Šalia mažos trobelės – didelis akmuo su klasiko žodžiais atminimo lentoje: „Visi mes rašome savo vaikystėms. Nebūtinai apie tai, bet tuo“. Išvykoje dalyvavę Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro aktoriai šioje sodyboje skaitė R. Granausko kūrinių ištraukas, o teatro vadovas Martynas Januška ir Juozapas Kukštas įspūdingai suvaidino rašytojo pjesės „Rožės pražydėjimas tamsoj“ epizodą apie kunigą, poetą Antaną Vienažindį.

Tęsdami kelionę rašytojų keliais, pasukome link Kulių. Tai miestelis  Plungės rajone, garsėjantis kasmetiniais Sofijos festivaliais, pavadintais čia gyvenusios rašytojos, dramaturgės Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės vardu. Aktyvios vietos bendruomenės dėka miestelyje puoselėjamas ne tik šios garsios asmenybės, bet ir Kuliuose gyvenusio kunigo, rašytojo Juozo Tumo-Vaižgantas atminimas. Mokytoja, kraštotyrininkė Zuzana Jankevičienė, pasakojo apie vikaro veiklą šioje atokioje vietovėje spaudos draudimo laikais platinant ir slepiant lietuviškus leidinius buvusioje klebonijoje įrengtoje slėptuvėje. Aplankėme Vaižganto 120-ųjų gimimo metinių sukakčiai pažymėti Kulių Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios šventoriuje pastatytą ąžuolinę skulptūrą, krašto muziejuje apžiūrėjome Vaižgantui ir miestelio istorijai skirtą ekspoziciją, pasigrožėjome unikaliu akinių formos suoleliu, dedikuotu 1898–1901 m. Kuliuose gyvenusiam rašytojui.

Suolelis Vaižgantui yra ir Plungės dvaro parke, šalia bibliotekos, pastatytas rašytojo 150-ųjų gimimo metinių proga ir primenantis tuos laikus, kai Kuliuose gyvenęs ir dirbęs kunigas kartais atvykdavo į Plungę ir lankydavosi kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose. Netoli Kulių esančiame Kumžaičių kaime, prie tvenkinio, ošia 1994 m. pradėtas sodinti Vaižganto ąžuolynas, kuriame dabar – 150 ąžuoliukų.

Tai buvo turininga kelionė, atskleidusi mums dar nežinomų ir negirdėtų faktų apie žymiausių rašytojų gyvenimą, papildžiusi bibliotekos archyvą jų atminimo įamžinimo objektų nuotraukomis, kurios papildys kuriamą interaktyvų Žemaitijos krašto kultūrinį žemėlapį. Dėkojame projekto partnerei Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai ir jos direktoriui Jonui Grušui, Kulių bendruomenės aktyvistei, mokytojai Zuzanai Jankevičienei už įdomius pasakojimus, Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro aktoriams ir jų vadovui Martynui Januškai, praturtinusiems kelionę teatriniais motyvais ir Granausko kūrinių interpretacijomis, fotografams Gražinai Plonienei ir Gintautui Aleknai už puikias šios išvykos fotografijas.

Dangira Undžienė, projekto koordinatorė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos Janinos Dambrauskaitės, Gražinos Plonienės, Dangiros Undžienės

Kitos naujienos