Popietė „Kelias į nežinią“ Urvikiuose

Birželio 14 d. Urvikių kultūros centro kolektyvas ir Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Urvikių filialo vyresnioji bibliotekininkė Bronislava Jonušienė organizavo popietę „Kelias į nežinią“, skirtą  Gedulo ir vilties dienai paminėti. Popietės pradžioje tylos minute pagerbėme tuos, kurie buvo ištremti į Sibirą ir niekada negrįžo namo. Skaitėme buvusio tremtinio Kazimiero Mikužio 2003–2004 metais užrašytus prisiminimus. Kazimieras Mikužis gimė 1921 m. lapkričio 24 d. Urvikių k., Mažeikių r. 1945 m. buvo ištremtas į Sibirą ir ten praleido 9,5 metų. 1954 m. grįžo į Lietuvą, Urvikių kaimą ir gyveno iki mirties. Mirė K. Mikužis 2005 m. lapkričio 19 d. Skaitėme Algirdo Bikulčiaus-Ežerėno eiles apie tremtį, tėvynę Lietuvą. Rankraščiai (daugiau nei 2,5 tūkst. puslapių) saugomi Lietuvos valstybės centriniame archyve ir centrinių bibliotekų rankraštynuose.

Bibliotekoje buvo pristatyta  paroda „Kelias į nežinią“.

Bronislava Jonušienė,

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Urvikių filialo vyresnioji bibliotekininkė

 

 

Kitos naujienos