Baltijos kelio 30-mečio minėjimo Židikuose dalyviai

Popietė „Baltijos kelias – į mūsų laisvę“ Židikuose

Trys tautos, apie milijoną lietuvių, po pusę milijono latvių ir estų, susikibę rankomis stovėjo kelyje nuo Vilniaus per Rygą iki Talino. Po 30 metų Baltijos kelias tęsiasi mūsų širdyse, nors šio stebuklo ir tokio vienybės jausmo dar kartą jau negalėsime patirti.
Rugpjūčio 23 d. popietę prie Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui pastatyto paminklo Židikuose susirinko būrelis istorijai neabejingų žmonių.
Baltijos kelio 30-mečio minėjimo svarbiausias akcentas – kai žmonės, dainuodami „Tautišką giesmę“, vėl susikibo rankomis, taip iš dalies simboliškai atkartodami istorinį įvykį. Renginį vedusi Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Židikų filialo bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė susirinkusiems priminė svarbiausius istorijos faktus ir pakvietė patiems pasitikrinti istorijos žinias atsakant į klausimus. Už teisingus atsakymus renginio dalyviai apdovanoti kardelių žiedais.
Beje, savo indėlį į minėjimą įdėjo ir jaunimas. Mažosios skaitovės Monika Stonkutė ir Andrėja Sidorovaitė skaitė L. Milčiaus, R. Skučaitės, J. Nekrošiaus poeziją. Susirinkusiuosius iki širdies gelmių sužavėjo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinio Igno Vydeikos saksofonu atliekama muzika, o vyresniosios kartos atstovė Jadvyga Jagminienė atviravo, kad ypatingai jaudinasi ir džiaugiasi galėdama šią svarbią dieną paskaityti J. Mačiukevičiaus ir D. Vaskelaitės eiles. Po meninės kompozicijos kalbėjo Židikų seniūnijos seniūnė Skirmutė Stasytė. Baltijos kelio dalyvės Zofija Šlyčienė, Jurgita Paulauskaitė noriai dalinosi tos dienos, kai vyko Baltijos kelias, prisiminimais. Moterys teigė, kad tada nebuvę jokių problemų, nes visi buvo pakylėti aukščiau visų buitinių dalykų.
Įteikusi viešnioms gėlių ir padėkojusi visiems dalyviams, o ypač jaunimui, kuris istorinę dieną prieš 30 metų dar nebuvo gimęs, bibliotekininkė išreiškė viltį, kad toji dvasia, kuri vienijo lietuvius, latvius ir estus rugpjūčio 23-iąją prieš trisdešimt metų, neužgestų.

Benita Vaizgėlienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Kitos naujienos