Pikelių filiale vyko teminis vakaras „Rokoukemies žemaitėškā“

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pikelių filiale balandžio 12 d. vyko teminis vakaras „Rokoukemies žemaitėškā“, skirtas Žemaitijos metams paminėti.
Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. bus minimos Žemaitijos vardo paminėjimo pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose 800-osios metinės ir pripažindamas Žemaitijos indėlį į valstybės gyvenimą per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpį išlaikant prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją, nutarė paskelbti 2019 metus Žemaitijos metais.
Pikelių filialo bibliotekininkė į svečius pakvietė Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrį „Aura“, vadovaujamą Janinos Butnorienės. Renginio dalyviai išgirdo ne tik linksmų, romantiškų, žemaitiškų dainų ir eilėraščių apie Lietuvą, bet ir buvo apdovanoti prizais už įmintas mįsles. Garbaus amžiaus poetas, astrologas Vladas Daukantas deklamavo savo kūrybos eiles, dainavo dainas pritardamas gitara.
Svečiai dovanojo bibliotekai savo knygų. Bibliotekos fondai pasipildys J. Butnorienės ir kitų sambūrio narių leidiniais: „Žemaitėška ruoda linksmoma i guodas“, „Laukinis tango“, „Gyvenimas duotas“, „Minčių žolynai“, „Nutikimai Žemaitijoje“, „Būties akimirka“, „Vienatvės gėlė“, „Laumžirgio skrydis“, „Sutviskę lašai“, „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“, „Linksmasis obuoliukas“, V. Daukanto „Dėl valandėlės tos vienos“, „Per skambančią pievą…“, „Dvasingos partnerystės pagrindai“.
Bibliotekininkė B. Želvienė padėkojo sambūrio „Aura“ atstovams už gražų vakarą, o visiems dalyviams – už jaukų pabuvimą kartu. Po renginio svečiai bendravo su pikeliškiais. Norintys galėjo įsigyti knygų, kompaktinių plokštelių su autorių autografais.
„Auros“ narių padovanota gera nuotaika renginio dalyvių širdyse liks ilgam.

Birutė Želvienė,
Mažeikų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Pikelių filialo vyresnioji bibliotekininkė
Nuotraukos Birutės Želvienės

Kitos naujienos