Renginio vedėja mokytoja Valerija Mažonienė

Pikelių biblioteka šventė įkūrimo 70-metį

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pikelių filialas 2019 m. birželio 21 d. Pikelių pagrindinės mokyklos salėje minėjo bibliotekos įkūrimo 70-metį.

Į šventę rinkosi įvairaus amžiaus svečiai: ir jauni, ir vyresni. Pasipuošę, palikę rūpesčius ir darbus namuose, jie atėjo pasidžiaugti bibliotekos veikla, pasveikinti bibliotekininkę su gražia bibliotekos sukaktimi, pasiklausyti Pikelių pagrindinės mokyklos muzikos mokytojos Simonos ir mokinių bei Židikų kultūros centro ansamblio „Romantika“ (vadovė Ieva Pocevičiūtė) atliekamų dainų. Renginį vedė mokytoja Valerija Mažonienė.

Bibliotekininkė Birutė Želvienė pademonstravo skaidres, kuriose atskleidė bibliotekos istoriją, pristatė bibliotekoje organizuotas veiklas.

Bibliotekos istorijoje dar yra nemažai klaustukų, tačiau kai kurie faktai yra žinomi. Pavyko rasti Mažeikių kultūros skyriaus vedėjo įsakymą (1949 m. lapkričio 15 d. Nr. 253), kuriame nurodyta, jog 1949 m. bibliotekai skiriamos atskiros patalpos ir priimtas pirmasis bibliotekos vedėjas Vytautas Paulauskas (dirbo iki 1950 m. rugpjūčio 1 d.). Prieš tai Pikeliuose nuo 1947 m. veikė klubas-skaitykla. Nuo 1949 m. iki 1993 m. Pikelių  bibliotekoje dirbo 33 darbuotojai. Per šį laikotarpį ilgiausiai bibliotekoje dirbo Dalia Rušinskaitė-Nicienė (10 metų). Nepavyko išsiaiškinti, kokiose patalpose buvo pirmoji biblioteka. Iš gyventojų atsiminimų žinoma, kad buvo ir senajame mokyklos pastate, ir mokyklos bendrabutyje, vėliau kultūros namuose. 1992 m. biblioteka iš kultūros namų pastato perkelta į buvusio vaikų darželio patalpas. Nuo 1994 m. bibliotekoje dirba Birutė Želvienė.

Nei koks pradinis bibliotekos fondas, nei kiek tada buvo skaitytojų, duomenų nerasta. Žinoma, kad 1957 m. bibliotekos fonde buvo 5523 dokumentai, bibliotekoje skaitė 181 skaitytojas, jiems išduotos 1338 knygos ir periodiniai leidiniai.

2010 m. filialas perkeltas į Pikelių pagrindinės mokyklos pastato pirmąjį aukštą
Šiuo metu filialo fonde yra 5755 dokumentai, skaito 125 skaitytojai. Per metus filiale apsilanko daugiau 3000 lankytojų, jiems išduodama apie 5000 knygų ir periodinių leidinių.

2011 m. Pikelių biblioteka kompiuterizuota ir įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas. 2016 m. skaitytojams pradėti išduoti elektroniniai skaitytojų pažymėjimai, kurie suteikė galimybę naudotis visų Lietuvos bibliotekų paslaugomis.

Bibliotekos jubiliejaus proga bibliotekininkę atvyko pasveikinti Seimo nario Valiaus Ąžuolo patarėja Reda Šiaulienė, Židikų seniūnė Skirmutė Stasytė, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė, direktoriaus pavaduotoja Irena Atkočaitienė, Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rūta Skiparienė, šio skyriaus vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė, Purvėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė Daiva Bruklienė.

Prisiminimais apie biblioteką pasidalijo buvusi Pikelių mokyklos mokinė, ilgametė Pikelių bibliotekos skaitytoja, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Irena Atkočaitienė.  Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė pristatė neseniai parengtą Pikelių bibliotekos 2008–2017 metų istoriją ir šį kraštotyros darbą padovanojo bibliotekai.

Aktyviausioms bibliotekos skaitytojoms Antaninai Vaitkevičienei, Stanislavai Akavickienei, Onai Kesminienei, Albinai Tiškutei, Danelijai Skerienei, Augustei Tarvydaitei, Justei Tarvydaitei, Justinai Bracaitei, Elijai Enciutei Viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė ir Pikelių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Birutė Želvienė įteikė atminimo dovanėles.

Bibliotekininkė svečius, miestelio gyventojus, skaitytojus pakvietė pabendrauti ir paragauti jubiliejinio torto.

 

Birutė Želvienė,

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Pikelių filialo vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresniosios bibliografės Janinos Dambrauskaitės

Kitos naujienos