Petraičių kaimo paminėjimo 405-osios metinės

Birželio 15 d. Petraičių kaimo gyventojai ir visi židikiškiai buvo pakviesti į Petraičių kaimo 405-ųjų metinių paminėjimą, kuris prasidėjo Židikų Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje šv. Mišiomis. Klebonas Dainoras Židackas, palinkėjęs visiems susirinkusiems sveikatos, pakvietė pasimelsti už jau anapilin išėjusius Petraičių kaimo žmones.
Po šv. Mišių Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Židikų filialo bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė pakvietė visus į kultūros centro salę pabendrauti prie arbatos puodelio. Ji papasakojo, kad Petraičių kaimas pirmą kartą paminėtas 1614 m. J. K. Chodkevičiaus fundacijos Kražių jėzuitų kolegijai nuoraše. Pateikti gyventojų skaičių duomenys nė kiek nenustebino dalyvių: 1923 m. – 315 gyventojų, 2001 m. – 72, o 2019 m. likę tik 37 gyventojai ir dar nuolat mažėja. Bibliotekininkė išvardino iš Petraičių kaimo kilusius šviesuolius: liaudies dainininkę Juliją Gramalienę, kurios sodyboje išlikusi koplytėlė, Antaną Bričkų – agronomą, Seimo narį, paskutinį prieškario metų Palangos burmistrą, 1929 m. čia gimusį kalbininką, habilituotą mokslų daktarą Vincą Urbutį. Vienoje legendoje pasakojama, jog tame kaime gyveno Petraitis. Jis valdė dideles žemes ir turėjo du sūnus. Po jo mirties tas žemes perėmė valdyti sūnūs. Ir taip ilgą laiką jie čia gyveno ir valdė dideles žemes, todėl ir pavadino tą kaimą Petraičiais. Tačiau, anot petraitiškių, tai visiškai netiesa. Susirinkusieji vienas per kitą pasakojo, jog kadaise buvęs didelis vyras Petras ir važinėdavęs didžiuliais ratais, kurie labai dardėjo. Žmonės, iš tolo girdėdami šių ratų dardėjimą, sakydavo: „Petr rata“. Štai toks petraitiškių pasakojimas apie Petraičių kaimo pavadinimo atsiradimą. Renginio dalyviams šio paminėjimo organizatorė Romana Šiaulytienė žemaitiškai paskaitė savo tai progai sukurtą eilėraštį, skirtą Petraičiams.
Vėliau visi važiavo į Petraičių kaimą, kuriame, R. Šiaulytienės iniciatyva, buvo pastatytas šio kaimo atminimo kryžius. Jį pašventino klebonas D. Židackas. Pabendravę, apžiūrėję dvišakį ąžuolą, susirinkusieji pažadėjo susitikti po penkerių metų gausesniame būryje.

Benita Vaizgėlienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Židikų filialo bibliotekininkė

Kitos naujienos