Paroda „Tremties takais“ Pikelių bibliotekoje

Birželio 14 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pikelių filiale parengta paroda „Tremties takais“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti.
Parodoje eksponuojami straipsniai ir nuotraukos iš knygos „Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“
1941 m. birželio 14 d. lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Iki šiol tiksliai nenustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičius. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kitus sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus. Ypač sunki padėtis buvo ištremtųjų į negyvenamas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros. Čia tremtiniai turėjo kone plikomis rankomis statydintis jurtas, žemines, barakus. Dauguma knygoje publikuojamų nuotraukų yra darytos 1948–1958 m., dažniausiai jose užfiksuoti per didžiąsias pokario tremtis išvežtų Lietuvos gyventojų veidai.

Birutė Želvienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Pikelių filialo vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos B. Želvienės

Kitos naujienos