Paroda „Įžymių žmonių autografai“

Kiekviena knyga – savaip įdomi ir vertinga. Leidinys su autografu yra dar vertingesnis, nes jame užfiksuotas rankraštinis autoriaus ar bendraautoriaus, sudarytojo ar leidėjo, vertėjo, dailininko, fotografo, „Poezijos pavasario“ dalyvio įrašas kaip padėka ar palinkėjimas. Kartais knygoje būna tik parašas ir data. Autografuotų leidinių fondas Mažeikių viešojoje bibliotekoje nėra gausus. Pirmasis įrašas – tai 1963 m. knygoje įrašyti gydytojo, JAV lietuvių bendruomenės veikėjo, rašytojo Algirdo Margerio linkėjimai skaitytojams iš Čikagos.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skaitykloje veikia paroda „Įžymių žmonių autografai“. Eksponuojami su įrašais leidiniai, padovanoti susitikimų ar knygų pristatymo metu 2017–2020 m. Tarp jų ir knygos su rašytojo autografu bei Vilniaus knygų mugės antspaudu. Informacijos ir kraštotyros skaitykloje kaupiamos ir kraštiečių autografuotos knygos. Parodoje eksponuojami naujausi L. Mitkaus, V. Ostrauskio, J. Jonušaitės, A. Krapauskienės, G. Jazdauskienės, fotografų J. Strazdausko ir A. Kerpauskienės, kraštotyrininkų A. Poškaus ir A. Vilko, muziejininkų V. Ramanausko ir A. Butkuvienės leidiniai. Gausu autografų 2018 m. išleistoje menų studijos „Erdvė“ poezijos knygoje „Akimirkų eskizai“.

Ketinama paruošti virtualių parodų ciklą: „Autografai kraštiečių knygose“ ir „Praeitį menantys autografai“. Eksponuojama pirmoji ciklo paroda „Žymių žmonių įrašai knygose“. Joje pateikti 33 tebekuriančių autorių autografai bei palinkėjimai. Tai žymūs Lietuvos poetai ir rašytojai, fotografai ir dailininkai, žurnalistai ir keliautojai, kunigai, politikai, aktoriai, kurie lankėsi Mažeikiuose ir bendravo su lankytojais Viešojoje bibliotekoje.

Autografuotos knygos – unikali ir reikšminga kultūros paveldo dalis, turinti išliekamąją vertę. Kad sužinotumėte ir iš arti pamatytumėte, kas ir kokiose knygose paliko savo autografus, apsilankykite Informacijos ir kraštotyros skaitykloje arba pasižiūrėkite virtualią parodą „Žymių žmonių įrašai knygose“.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliografės
Janina Dambrauskaitė ir Dalia Alseikienė

Kitos naujienos