Paminėtas Leckavos bibliotekos 70-metis

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Leckavos filialas balandžio 26 d. Urvikių kultūros centro Leckavos salėje minėjo bibliotekos įkūrimo 70-metį.
Į renginį pakviesti miestelio gyventojai ir svečiai. Nuskambėjus Roberto Bartašiaus muzikiniam pasveikinimui, Leckavos miestelio vaikai skaitė mintis apie knygas. Bibliotekininkė Violeta Dovydauskienė pristatė bibliotekos istoriją. 1949 m. balandžio 1 d. Mažeikių valsč., Leckavos apylinkėje įkurta Leckavos biblioteka. Pirmoji bibliotekos vedėja buvo Pudencija Kinčinienė. 1952 m. fonde buvo 7000 fiz. vnt. dokumentų. Nuo 1949 m. iki 2009 m. Leckavos bibliotekoje iš viso dirbo 12 darbuotojų. Ilgiausiai bibliotekoje dirbo Vaclovas Stančius (20 metų) ir Zuzana Jokubauskienė (19 metų). 1995 m. biblioteka perkelta į mokyklos patalpas. Pagal Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ 2008 m. bibliotekoje įrengtas viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Bibliotekininkė pristatė 2018 m. pagrindinius rodiklius, apžvelgė bibliotekoje vykusius renginius.
Darbuotoja pasidžiaugė, kad šiais metais pagal projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ Leckavos filiale atnaujinta kompiuterinė įranga, gautas multimedijos aparatas. Ji pakvietė Leckavos miestelio gyventojus į skaitmeninio raštingumo kursus. Buvo pristatyta paroda „Biblioteka vakar ir šiandien“, kurioje eksponuojami seni dokumentai, kraštotyros darbai, nuotraukos. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė pristatė bibliotekininkės V. Dovydauskienės ruoštą kraštotyros darbą „Bibliotekininko Vaclovo Stančiaus gyvenimas ir veikla“.
Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo nario patarėjas Česlovas Čyžas, Reivyčių seniūnijos seniūnas Stanislovas Putelis, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė, Reivyčių filialo darbuotojos Sonata Brasienė ir Genovaitė Sereikienė, bendruomenės nariai ir skaitytojai.
Bibliotekininkė padėkojo svečiams, miestelio gyventojams, skaitytojams už sveikinimus ir gražius palinkėjimus šios sukakties proga.
Renginyje skambėjo Urvikių kultūros namų muzikanto Roberto Bartašiaus saksofonu atliekamos melodijos.

Violeta Dovydauskienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Leckavos filialo bibliotekininkė
Janinos Dambrauskaitės nuotraukos

Kitos naujienos