Netradicinė pamoka Balėnų bibliotekoje

Kovo  21 dieną Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Balėnų filiale vyko netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Knygnešiai žemėlapyje“. Pamokoje dalyvavo 6–7 klasių mokiniai ir mokytoja Ilona Alčauskienė. Renginys buvo skirtas Knygnešio dienai ir Žemaitijos metams paminėti.

Vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė pamokos metu mokiniams pristatė internetinį puslapį „Knygnešiai žemėlapyje“ (http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/pratarme.html), kurį parengė projekto autoriai  Irena Kubilienė ir Benjaminas Kaluškevičius kartu su Lietuvos knygnešio draugija, talkinant knygnešių ainiams.

Apie knygnešystę jaunimui svarbu žinoti ir išmanyti, nes tai yra unikalus mūsų šalies istorijos reiškinys, suteikiantis prasmę nepriklausomybei ir tautos išlikimui. Knygnešystė pasaulio kultūriniame dialoge yra tema, kuri jaudina kitų šalių žmones dėl lietuvių ištikimybės savajai raštijai.

Knygnešių žemėlapyje bibliotekininkė pasirinko Telšių apskritį ir papasakojo apie to krašto knygnešius. Minint Žemaitijos metus, susirinkusiems išsamiau papasakota apie rašytoją Juliją Žymantienę -Žemaitę. Mokiniai sužinojo, kada ir kaip Žemaitė įsijungė į lietuvybės darbą, kokia veikla ji prisidėjo prie knygnešystės, kad Žemaitė turėjo dar vieną slapyvardį Pempė. Šiuo vardu ji pasirašė po aštrios satyros pilnu anticariniu kūriniu „Monologas caro tarno“, kuris buvo paskelbtas „Aušros“ leidinyje.

Vyresnioji bibliotekininkė pakvietė vaikus atsakyti į kelis klausimus apie Žemaitės veiklą persekiojamos lietuviškos spaudos laikotarpiu. Vaikai diskutavo, kiek knygnešiai rizikavo, nešdami lietuvišką žodį.

Pamokos pabaigoje mokiniai įdėmiai klausėsi žemaitiškų dainų, atliekamų bardo Povilo Girdenio, įrašų.

 

Virginija Galdikienė,

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Balėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos mokytojos I. Alčauskienės

Kitos naujienos