Henriko Nagio 100-mečiui

Spalio 12-ąją sukanka 100 metų, kai Mažeikiuose gimė poetas, pedagogas, literatūros ir meno kritikas, publicistas, žurnalistas, vertėjas, filologijos mokslų daktaras Henrikas Nagys.

Pirmieji renginiai Mažeikiuose, skirti kraštiečio 100-mečiui, prasidėjo gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Įsijungdami į visuotinę akciją „Šimtmečio poetai“, Viešosios bibliotekos kiemelyje Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro aktoriai ir bibliotekininkai skaitė kraštiečių poetų, tarp jų ir Henriko Nagio, eiles .

Tarptautinis „Poezijos pavasario“ festivalis Mažeikių rajone taip pat buvo skirtas Henriko Nagio 100-mečiui. Jo poezija skambėjo Buknaičiuose, buvusioje Henriko Nagio vardu pavadintoje mokykloje, prie gimtojo namo Mažeikiuose, Stoties gatvėje, ir Viešosios bibliotekos salėje.

Jubiliejiniai renginiai tęsiasi. Spalio 8-ąją Mažeikių viešojoje bibliotekoje apie mūsų kraštietį pasakojo, demonstravo archyvinius dokumentus, nuotraukas Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja, humanitarinių mokslų daktarė Virginija Paplauskienė, kuri geriausiai žino visos Nagių šeimos gyvenimo vingius, poetų Henriko Nagio ir jo sesers Zinaidos Nagytės-Liūnės Sutemos kūrybos kelius. Išstudijavusi jų laiškus, dienoraščius, knygas, artimai bendravusi su jų šeimos nariais, V. Paplauskienė yra išleidusi monografiją apie Liūnę Sutemą, kurioje labai daug vietos skiriama ir broliui Henrikui – jos ištikimajam sakalui.

Savo pranešimą „H. Nagys: ar plaktų širdis, jei nebebūtų jokios vilties…“ dr. Virginija Paplauskienė pradėjo pastebėjimu, kad Mažeikiuose gyvenusi Nagių šeima padovanojo Lietuvai du taip vienodai talentingus žmones. Maironio lietuvių literatūros muziejuje yra sukauptas beveik visas H. Nagio archyvinis palikimas. Laiškai, dienoraščiai, atsiminimai yra ypatingai vertinga medžiaga, reikalaujanti kruopštaus tyrinėjimo. Viso renginio metu ekrane keičiantis nuotraukoms, pranešėja išsamiai pasakojo apie mūsų kraštiečio gyvenimo ir kūrybos kelią, glaudų brolio ir sesers ryšį, Nagių šeimos klajones iš vieno Lietuvos miesto į kitą, iš Vokietijos į Kanadą, Henriko leidybinę ir kultūrinę veiklą, akademinį ir kūrybinį darbą išeivijoje. Lektorė apibūdino visus šešis H. Nagio poezijos rinkinius, citavo ištraukas iš poeto laiškų, straipsnių, kuriuose jis teigė nenorintis rašyti tik skambaliukus, kad poezija turi sukrėsti, sukelti jausmus ir tik kokybiškai svari literatūra gali būti efektyviausiu ginklu prieš nutautėjimą ir užmarštį.„Henrikas Nagys atidavė visą save tam, kad mes jį atrastume. Jis išliko orus, išdidus kaip sakalas, o jo poezija – lyg atrama mums, ieškantiems gyvenimo prasmės“, – teigė pranešėja.

Šią mintį pratęsė antroje renginio dalyje skambėjusi poezijos ir muzikos programa „Neprijaukintas brolis sakalas“, kurią specialiai Mažeikiams parengė aktoriai Dalia Jankauskaitė, Pijus Ganusauskas ir džiazo virtuozas Vytautas Labutis. Premjerinė programa prasidėjo žodžiais: „Didi yra ta diena, kai sugrįžta kraštiečio sukurtoji poezija“. Tą vakarą iš tiesų sugrįžo į tėviškę Henriko Nagio dvasia, jo mintys ir žodžiai. Žiūrovai buvo sužavėti profesionaliai parengta programa. Virtuoziškos Vytauto Labučio ir Pijaus Ganusausko muzikinės improvizacijos pynėsi su aktorių įtaigiai skaitomais H. Nagio poezijos, laiškų tekstais, Dalios Jankauskaitės padainavimais, papildytais ir Liūnės Sutemos bei jos brolio eilėmis.

Dėkodama svečiams, Viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė sakė, kad šis poezijos, muzikos, prisiminimų kupinas vakaras visiems padėjo prisijaukinti sakalą – kraštietį poetą Henriką Nagį, iš naujo atrasti, išgirsti, suprasti jo gyvenimą ir kūrybą.

Renginyje dalyvavęs mokytojas Juozapas Kukštas sakė esantis laimingas, kad teko sutikti ir pabendrauti su poetu, kai jis 1991 metais lankėsi tėviškėje, ir perskaitė kraštiečio eilėraštį, kuris labai tiko renginio pabaigai –  „Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo…“

Henriko Nagio  100-mečio minėjimas organizuotas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą Viešosios bibliotekos projektą „Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“. Viešojoje bibliotekoje eksponuojama nuotraukų ir spaudinių paroda „Henrikas Nagys – išdidžios vienatvės poetas“.

Dangira Undžienė,
projekto koordinatorė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos Janinos Dambrauskaitės

Kitos naujienos