Knygų išdavimo tvarka nuo balandžio 27 d.

VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO — VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 23 D.  SPRENDIMU NR. V-974 „DĖL ARCHYVŲ, BIBLIOTEKŲ IR MUZIEJŲ LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“,

nuo 2020 m. balandžio 27 d.

Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

atnaujinamas skaitytojų aptarnavimas

pirmadieniais–penktadieniais nuo 10.00 val. iki 18.00 val.

TIK KNYGŲ GRĄŽINIMAS IR IŠDAVIMAS!

Bibliotekos lankytojų skaičius ribojamas, bibliotekoje galės būti NE DAUGIAU 2 LANKYTOJŲ IR NE ILGIAU KAIP 15 min.

REKOMENDUOJAME UŽSAKYTI KNYGAS BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIAME KATALOGE, ELEKTRONINIU PAŠTU ARBA TELEFONU

SUAUGUSIESIEMS: abonementas@mrvb.lt, (8 443) 25948,  (8 443) 44439

VAIKAMS: vaikai@mrvb.lt, (8 443) 26332

RIZIKOS GRUPĖS SKAITYTOJAI GALI UŽSAKYTI KNYGAS PASKAMBINĘ AUKŠČIAU NURODYTAIS TELEFONŲ NUMERIAIS. KNYGAS JIEMS ATVEŠIME Į NAMUS TREČIADIENIAIS SUTARTU LAIKU

  • Lankytojai patys neturės galimybės fonduose rinktis knygų
  •  Lankytojams durų dar neatvers periodikos ir interneto, informacijos ir kraštotyros skaityklos, žaisloteka ir jaunimo erdvė
  • Knygos grąžinamos įdedant jas į knygų grąžinimo dėžę prie bibliotekos (jos bus saugomos specialioje karantino patalpoje 72 val. ir tik po to atžymimos sistemoje kaip grąžintos ir išduodamos skaitytojams)

Prašome Jūsų supratingumo.
Ateidami į biblioteką dėvėkite apsauginę kaukę ir vienkartines pirštines.

Saugokime save  ir kitus

Kitos naujienos