Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Lūšėje

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties NKVD pradėjo masinius lietuvių areštus ir trėmimus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą.  Židikų kultūros centras, Židikų biblioteka ir Lūšės bendruomenė organizavo Gedulo ir vilties dienos paminėjimą.

Sekmadienį, birželio 14-ąją, prie Lūšės geležinkelio stoties susirinkę aplinkinių kaimų žmonės prisiminė vieną skausmingiausių įvykių Lietuvos istorijoje. Muzikinę-literatūrinę kompoziciją „Išgyvenimo kelionė“ pradėjo Židikų filialo bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė, pakvietusi sugiedoti Lietuvos himną ir tylos minute pagerbti žuvusiuosius ir negrįžusius į Lietuvą. Padėjus gėles ir uždegus žvakutes prie tremtinių atminimui pastatyto kryžiaus, bibliotekininkė papasakojo, kiek buvo ištremta žmonių, paminėjo seniūnijos istorines vietas, primenančias 1941 metų birželį. Žodį tarė Lūšės bendruomenės pirmininkė Vilma Sendrauskienė bei Židikų seniūnijos seniūnė Skirmutė Stasytė. Atminti šį sunkų lietuvių tautai laikotarpį padėjo tremties bei patriotinės dainos, kurias atliko Židikų kultūros centro kolektyvas „Šatrija“ (vadovė Ieva Pocevičiūtė) ir Pikelių kultūros namų ansamblis „Sodžius“ (vadovas Antanas Erlickas). Bibliotekininkės paruoštos skaitovės Liepa Petkinytė, Arijana Antanavičiūtė ir Gabrielė Šlyčytė skaitė K. Balčiūno, B. Andriuškevičiūtės-Kundrotienės, S. Račiūno ir kitų tremtinių, išgyvenusių badą ir šaltį, eiles.

Tai Gedulo diena, nes beprasmiškai ir žiauriai buvo prarastos tūkstančių žmonių gyvybės, ir… Vilties diena, nes išgyvenome ir tikimės, kad tai niekada nebepasikartos!

Benita Vaizgėlienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Židikų filialo bibliotekininkė

Kitos naujienos