Edukacinė popietė „Vienužio takais“

Balandžio 24 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Laižuvos filialo vyresnioji bibliotekininkė Kristina Grybauskienė vedė edukacinę popietę apie kunigą, poetą Antaną Vienažindį-Vienužį. Popietėje dalyvavo Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojai.

Su edukacinės popietės dalyviais susitikome tik įvažiavus į Laižuvą. Trumpai papasakojus apie miestelį, grožėdamiesi išpuošta aplinka, pasukome į centrą. Apžiūrėję dabartinę bažnytėlę ir varpinę, toliau savo pažintinę popietę tęsėme eidami Vienužio takais. Apžiūrėjome tebestūksančius A. Vienažindžio statytos bažnyčios pamatus, šventorių juosiančią tvorą su Kryžiaus kelio koplytėlėmis, „klebono prūdelį“ ir sustojome prie Vienužio liepos, prie kurios kunigas mėgdavo pailsėti. Aplankėme ir A. Vienažindžio amžinojo poilsio vietą Laižuvos kapinėse.

Šią puikią dieną taip pat svečiavomės ir pas Laižuvoje gyvenantį audėją Simoną Baranauską. Jis papasakojo, kad austi išmokė mama, kad audė ir jo žmona, austi mokėjo ir jų dukterys. Šeimininkas parodė, kokiomis staklėmis audžia, pasigrožėjome jo audiniais.  Aplankėme ir muziejų, kuris dabar yra įsikūręs Laižuvos seniūnijos pastate.

Edukacinę popietę užbaigėme bibliotekoje, aptardami įspūdžius prie arbatos puodelio.

Kristina Grybauskienė,

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Laižuvos filialo vyresnioji bibliotekininkė

Kitos naujienos