Bugenių bibliotekoje paminėta Knygnešio diena

2019 m. kovo 16 d., šeštadienį, ramiai ir prasmingai Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bugenių filiale atšventėme Knygnešio dieną. Renginyje dalyvavo 5 vaikai ir 3 suaugusieji.

Renginio ašis – simbolinė knygnešio knyga ,,Slapti pasakojimai“. Ji didelė ir sunki, kaip sunkūs ir pavojingi buvo knygnešių keliai. Už lietuviškos spaudos gabenimą ir platinimą šiam darbui pasišventusius žmones caro valdžia baudė kalėjimu ar mirtimi.

Knygnešiai nešė įvairiausios tematikos spaudinius: grožinės literatūros kūrinėlius, kalendorius, maldaknyges, ūkininkavimui, žemdirbystei ir kitoms veikloms skirtas knygas. Į mūsų simbolišką knygnešio knygą taip pat surinkti įvairiausio žanro kūrinėliai: pasakojimai, prisiminimai, moksliniai straipsneliai ir pan.

Paslapčia gabentos knygelės buvo pasirašomos slapyvardžiais, kad caro žandarai negalėtų nubausti autorių. Nors šiais laikais knygų autoriai nebepersekiojami, knygnešių knygoje visi kūrinėliai taip pat yra su slapyvardžiais. Joje rasite Krienos, Vilties, Prisimintuolės ir kitus vardus.

Visus smalsaujančius kviečiame atvykti į Bugenius. Knygnešių knygą ,,Paslaptingi pasakojimai“ jūs rasite kaimo bibliotekoje.

Irena Cilinginienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Bugenių filialo vyresnioji bibliotekininkė

Kitos naujienos