Atrask žemėlapyje Mažeikių kultūrinį lobyną

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020 metais vykdė Lietuvos kultūros tarybos ir rajono savivaldybės remiamą projektą „Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“. Projekto tikslas – sujungiant literatūrą, fotografiją ir šiuolaikines technologijas su savo krašto kultūrinio paveldo pažinimu, aktualizavimu ir sklaida, sukurti interaktyvų žemėlapį „Mažeikių krašto kultūrinis lobynas“. Pirmoji šio projekto dalis yra skirta sukurtame žemėlapyje pateikti su Mažeikių kraštu susijusių žymiausių rašytojų biografijas, gyvenimo reliktų ir jų atminimo įamžinimo objektų Žemaitijoje nuotraukas, aprašymus, pažymėti vietoves. Vėliau žemėlapis bus papildytas informacija ir nuotraukomis apie dailininkus, muzikus, aktorius ir kitus meno kūrėjus, palikusius pėdsaką Mažeikių žemėje.

Šie metai – pakankamai sudėtingi visiems projektų vykdytojams, todėl galime tik pasidžiaugti, kad ir ekstremaliosios situacijos bei karantino sąlygomis pavyko įgyvendinti visus projekto uždavinius. O jų buvo išties nemažai. Tai gausios informacinės ir dokumentinės medžiagos atranka, sisteminimas, adresų, pavardžių, datų, vietovių pavadinimų tikslinimas. Organizuoti penki kraštiečių kūrybą ir veiklą populiarinantys renginiai, skirti jų jubiliejams šiais metais paminėti, keturios išvykos ir trys paskaitos-ekskursijos, kurių tikslas – fotografuoti rašytojų gyvenimo reliktus ir jų atminimo įamžinimo objektus visoje Žemaitijoje. Šių išvykų metu aplankytos devynių rašytojų gyvenimo vietos Mažeikių, Plungės, Skuodo, Telšių, Kelmės, Šilalės, Šilutės, Šiaulių rajonuose. Iš viso 18 vietovių. Nufotografuoti ir žemėlapyje pažymėti 78 objektai, susiję su rašytojų Antano Baranausko, Romualdo Granausko, Vytauto Mačernio, Henriko Nagio, Zinaidos Nagytės-Liūnės Sutemos, Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos, Dionizo Poškos, Juozo Tumo-Vaižganto ir Antano Vienažindžio gyvenimu. Sukurti kraštiečių kūrybos skaitymų filmukai (autorius Gintautas Alekna), parengta fotografijų paroda „Rašytojų pėdomis po Žemaitiją“ bei projekto pristatymo lankstinukas „Kraštiečių rašytojų atminties takais“.

Išvykų metu sukauptas didžiulis fotonuotraukų archyvas, iš kurio interaktyviame žemėlapyje panaudotos 458 fotografijos. Interaktyvus žemėlapis „Mažeikių krašto kultūrinis lobynas“ publikuojamas Mažeikių viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.mrvb.lt. Jame pateikiama išsami informacija apie rašytoją ir jo atminimo įamžinimo objektus: paminklus, biustus, atminimo lentomis pažymėtus pastatus, kapavietes, gimtąsias sodybas ir pan. Iš viso žemėlapyje pristatoma daugiau kaip 40 skirtingų atminimo ženklų. Juos galima surasti atlikus paiešką pagal rašytojus, vietoves, kategorijas, žemėlapio nuorodomis galima dalintis socialiniuose tinkluose.

Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis – tai Viešosios bibliotekos dovana mažeikiškiams ir visiems čia apsilankantiems svečiams Mažeikių savivaldos 100-mečio proga. Tikimės, kad žemėlapis aktualizuos kultūros paveldą, palengvins surasti informaciją, padaryti ją labiau matomą ir tokiu būdu padės atskleisti mūsų krašto savitumą, iš arčiau pažinti kultūros objektus, suteiks žinių apie asmenybės, jų veiklą bei svarbą Žemaitijos krašto ir visos Lietuvos kultūrai.

Dėkojame projekto partnerėms Šilalės, Telšių, Skuodo, Plungės viešosioms bibliotekoms, Mažeikių muziejui, Užvenčio ir Kulių kraštotyros muziejams už pagalbą organizuojant išvykas, renkant tekstinę ir vaizdinę medžiagą, Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro aktoriams ir jų vadovams Martynui Januškai ir Airidai Lementauskienei, praturtinusiems keliones, renginius teatriniais motyvais bei V. Mačernio, R. Granausko, Šatrijos Raganos, Henriko Nagio kūrinių skaitymais. Dėkojame nuotraukų autoriams: fotografams Gintautui Aleknai, Gražinai Plonienei, išvykų dalyviams Irenai Atkočaitienei, Alinai Bernotienei, Janinai Dambrauskaitei, Kristinai Grybauskienei, Rimai Jokubauskienei, Agnei Muravjovaitei, Edvardui Skipariui ir kitiems, geranoriškai pasidalinusiems nuotraukomis, filmuota medžiaga.

Tikimės, kad pasibaigus karantinui, galėsime įteikti padėkas aktyviausiems projekto veiklų dalyviams ir kartu pasižiūrėti režisierės Airidos Lementauskienės sukurtą kompoziciją „Pasikalbėjimai“ pagal kraštiečių rašytojų Šatrijos Raganos, Henriko Nagio ir Vytauto Mačernio kūrybą.

O kol kas kviečiame virtualiai pakeliauti po Žemaitiją žymiausių rašytojų atminties takais, atrasti, pažinti šio krašto kultūros šviesuolius ir jų atminimo įprasminimo ženklus bei pažiūrėti literatūrinės kompozicijos ištrauką.

Interaktyvus žemėlapis „Mažeikių krašto kultūrinis lobynas“.

Virtuali paroda „Rašytojų pėdomis po Žemaitiją“.

Literatūrinė kompozicija pagal kraštiečių rašytojų kūrybą „Pasikalbėjimai“ (režisierė Airida Lementauskienė, filmo autorius Gintautas Alekna).

 

 

Dangira Undžienė,
projekto vadovė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos Janinos Dambrauskaitės

Kitos naujienos