Bibliotekos veiklos dokumentai

2017-01-22

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi Mažeikių rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės (doc. 63 KB)

 

Bibliotekos darbo tvarkos taisyklės

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo tvarkos taisyklės (pdf. 151 KB)

Planai

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos planas (pdf. 200 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos planas (pdf. 238 KB) 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 m. veiklos planas (doc. 115 KB)

 

Ataskaitos

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos plano vykdymo ataskaita (pdf. 296 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 m. veiklos plano vykdymo ataskaita (pdf. 341 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 m. veiklos ataskaita  (pdf. 1,68 MB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2015 m. veiklos ataskaita (pdf. 1 MB)

 

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitos

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2018-06-30 duomenys)  (xls. 92 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2018-03-31 duomenys) (xls. 93 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita (2017-12-31 duomenys) (pdf. 40 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2017-12-31 duomenys) (pdf. 39 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita (2017-12-31 duomenys) (pdf. 40 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita (2017-12-31 duomenys, tęsinys) (pdf. 37 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų srautų ataskaita (2017-12-31 duomenys) (pdf. 38 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų srautų ataskaita (2017-12-31 duomenys, tęsinys)  (pdf. 37 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2017-09-30 duomenys) (xls. 89 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2017-06-30 duomenys) (xls. 91 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2017-03-31 duomenys) (xls. 89 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita  (2016-12-31 duomenys) (pdf. 40 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinė ataskaita  (2016-12-31 duomenys) (pdf. 39 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita (2016-12-31 duomenys) (pdf. 39 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita (2016-12-31 duomenys, tęsinys) (pdf. 37 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų srautų ataskaita (2016-12-31 duomenys) (pdf. 38 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų srautų ataskaita (2016-12-31 duomenys, tęsinys) (pdf. 37 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2016-09-30 duomenys) (xls. 86 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2016-06-30 duomenys) (xls. 84 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2016-03-31 duomenys) (xls. 87 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys (2015-12-31) (pdf. 41 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita (2015-12-31 duomenys) (pdf. 38 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita (2015-12-31 duomenys, tęsinys) (pdf. 35 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų srautų ataskaita (2015-12-31 duomenys) (pdf. 36 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų srautų ataskaita (2015-12-31 duomenys, tęsinys) (pdf. 36 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos (2015-09-30 duomenys) (xls. 86 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos (2015-06-30 duomenys) (xls. 82 KB)

 

 

 

Viešosios bibliotekos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (Patvirtinta 2015-03-03, doc. 183 KB)

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (doc. 216 KB)

 

Viešųjų pirkimų planai

2018 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS  (pdf. 238 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų 2017 m. planas (pdf. 152 KB)