Bibliotekos struktūra

2012-06-05

Administracija
Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje yra abonementas, periodinių leidinių, meno ir muzikos skaityklos, viešosios interneto prieigos taškas, regėjimo negalią turinčių skaitytojų aptarnavimo punktas, knygų saugykla

Informacijos ir kraštotyros skyrius
Vaikų literatūros skyrius
Fondų organizavimo skyrius
Ūkio skyrius

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūra   (pdf. 225 KB)