Paslaugos skaitytojams

2012-05-23

Nemokamos paslaugos


ABONEMENTE

 • Leidinių išdavimas į namus;
 • Grožinė literatūra, įvairių mokslo šakų leidiniai;
 • Naujų knygų ir teminės parodos;
 • Knygą ir skaitymą populiarinantys bei kiti kultūriniai renginiai.

PERIODIKOS IR INTERNETO SKAITYKLOJE

 • Laikraščiai ir žurnalai;
 • Spaudinių parodos;
 • Dokumentų kopijavimo ir skenavimo paslaugos;
 • Viešojo interneto centras.

 
  MENO IR MUZIKOS SKAITYKLOJE

 • Muzikos, dailės, fotografijos leidiniai, natos;
 • Garso, vaizdo ir elektroniniai dokumentai;
 • Knygos Brailio raštu ir garsinės knygos akliesiems.


 INFORMACIJOS IR KRAŠTOTYROS SKYRIUJE

 • Informacinė ir mokomoji literatūra, įvairių kalbų žodynai;
 • Elektroniniai dokumentai;
 • Periodiniai leidiniai „Santarvė“, „Būdas žemaičių"; 
 • Duomenų bazės;
 • Europos Sąjungos Delegacijos informacijos centro leidinių lentyna;
 • Kraštotyros fondas.


 
 VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE

 • Abonementas (knygų išdavimas į namus);
 • Skaitykla (žinynai, enciklopedijos, informaciniai leidiniai, naujausia mokslinė ir grožinė literatūra, laikraščiai ir žurnalai, internetas);
 • Žaisloteka;
 • Ekskursijos po biblioteką jauniesiems skaitytojams;
 • Lėlių teatras „VYTURIAI IR PELĖDŽIUKAI“. Nemokami spektakliai vaikams.

 

Mokamos paslaugos

 

Skaitytojo pažymėjimas - magnetinė kortelė ar jos dublikatas vaikams ir moksleiviams iki 16 metų –  1,00 Eur

Skaitytojo pažymėjimas - magnetinė kortelė ar jos dublikatas suaugusiems, galiojantis neribotą laiką –  1,50 Eur 
 

Dokumentų spausdinimas, kopijavimas:

1 puslapis (A4 formatas) - 0,10 Eur

1 puslapis (A3 formatas) - 0,20 Eur

Dokumentų skenavimas:

1 puslapis - 0,20 Eur

Spalvoto dokumento išspausdinimas:

1 puslapis (A4 formatas) - 0,70 Eur

 

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą:

1 bibliografinis įrašas - 0,20 Eur

 

Bibliotekos salės nuoma
 

be įrangos - 1 val. - 10,00 Eur

su demonstracine įranga ir aptarnavimu -  1 val. - 20,00 Eur

 

 Tarpbibliotekinis abonementas - pašto paslaugos už knygų atsiuntimą iš kitų bibliotekų