Lietuvos istorija dokumentiniuose filmuose

2018-12-28

Parodoje pristatomi lietuviški dokumentiniai filmai iš Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

 

Brunono misija

Paskutinė Brunono misija

Dokumentinės publicistikos filmas. 2010

Režisierius  Algis Kuzmickas

Dokumentinės publicistikos filme „Paskutinė Bronono misija“ rekonstruojami 1009-ųjų metų įvykiai: šv. Brunono Bonifaco misija į pagonių kraštus. Filme pasakojama apie šiuose kraštuose gyvenusias gentis, jų papročius bei tradicijas. Tačiau 1009-ųjų metų įvykiai – tik filmo kulminacija. Filmo autorius tiria ano meto istorinį kontekstą, misijų reikšmę krikščioniškoje pasaulėjautoje, šv. Brunono gyvenimą ir veiklą bei tą pasaulį, kuris rašytiniuose Kvedlinburgo analuose įvardytas žodžiu „Lituae“.

Skaityti daugiau...

Nauji meno leidiniai

2018-09-08

 

fotografavau-lietuva-augustinas

Fotografavau Lietuvą…: albumas / Vytautas Augustinas. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017. - 440 p.: iliustr.

Vytautas Augustinas (1912–1999) – žymiausias tarpukario nepriklausomos Lietuvos fotografas. Pradėjęs fotografuoti dar būdamas paauglys, savo nuotraukose užfiksavo daug Lietuvos gamtos, miestų ir kaimų vaizdų, kariškių gyvenimo ir visuomeninių organizacijų veiklos momentų, Lietuvos kariuomenės žygį į Vilnių 1939 m., sovietinės ir vokiečių okupacijos laikų įvykius, lietuvių karo pabėgėlių vargus. Iš išraiškingų fotografijų, kuriose įamžinti šokantys, žygiuojantys, entuziazmo kupini visų krašte gyvenančių tautybių žmonės, Augustinui pavyko sudėstyti įtaigų besikuriančios modernios valstybės paveikslą.

Skaityti daugiau...
Poetė Liūnė Sutema

Kraštiečiai – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

2018-02-15

 

Liūnė Sutema

(Zinaida Nagytė-Katiliškienė)

Poetė

      Gimė  1927 m. liepos 5 d. Mažeikiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1945 m. Vokietijoje  baigė gimnaziją, Insbruko ir Freiburgo universitetuose studijavo vokiečių literatūrą. 1949 m. emigravo į JAV. Gyveno Lemonte. Eilėraščius pradėjo rašyti 1942 m. Tai viena ryškiausių išeivijos poečių. Poezijoje vyrauja asmeninių išgyvenimų, žmogaus būties tragizmo, tėvynės ilgesio motyvai. Mirė 2013 m. sausio 17 d.

         Išleido poezijos rinkinius:

Tebūnie tartum pasakoj: [eilėraščiai]. – Chicago: Terra,1955.

Nebėra nieko svetimo: [eilėraščiai]. – Chicago: Jūrų skautijos korporacija „Gintaras“, 1962.

Bevardė šalis: [eilėraščiai]. – Chicago: Santaros-Šviesos federacija, 1966.

Badmetis. – Chicago: Jūrų skautijos korporacija „Gintaras“, 1972.

Vendeta: eilėraščiai. –  Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1981.

Poezijos rinktinė. – Vilnius, Vaga, 1992.

Graffiti: [eilėraščiai]. – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1993.

Tebūnie: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Sugrįžau: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – (Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai; kn. 14).

2007 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija už dvasinės saugos poeziją rinkinyje „Tebūnie“.

 Liune Sutema.Tebunie tarytum pasakoj    Liune Sutema.Nebera    Liune Sutema.Bevarde salis

   Liūnė Sutema. Vendeta    Liune Sutema.Poezija     Liūnė Sutema. Tebūnie    Liune Sutema.Graffiti

     Liūnė Sutema. Sugrįžau  

Skaityti daugiau...