Konferencija „Biblioteka ir draugija: atstovavimas ir partnerystė“

2014-10-09

Konferencijos dalyviai

Vykdant Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos projektą „Bibliotekininko veikla ir gebėjimai – bendruomenei“ 2014 m. spalio 8 d. organizuota konferencija „Biblioteka ir draugija: atstovavimas ir partnerystė“, skirta draugijos veiklos 20-mečiui paminėti.

Prieš 10 metų minėjome Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos įkūrimo 10-metį. Tada konferencijoje aptarėme, ko reikėtų, kad taptumėme matomi šiuolaikinėje visuomenėje. Per 10 metų daug kas pasikeitė mūsų rajono bibliotekose. Tada žengę vos pirmuosius bibliotekų kompiuterizavimo žingsnius, šiandien jau galime pasidžiaugti kompiuterizuotomis visomis rajono bibliotekomis, gerokai ūgtelėjusiu visų rajono bibliotekininkų profesionalumo lygiu, atnaujintomis kai kurių filialų patalpomis, pradėta Viešosios bibliotekos renovacija.

Sparčiai besivystanti informacinė visuomenė įpareigoja bibliotekininkus nuolat ieškoti naujovių, vystyti gebėjimus, gerinti vartotojų aptarnavimo kokybę. Tokie pokyčiai modernioje visuomenėje įmanomi tik veikiant drauge su partneriais. Bibliotekos, stiprindamos ryšius su kitomis organizacijomis, gauna ne tik socialinę ir ekonominę naudą, bet ir patirtį. Biblioteka mūsų visuomenėje išlieka svarbiausia, o gal ir vienintele, nekomercine erdve, kuria naudojasi didžioji dalis visuomenės. Bibliotekos padeda įveikti socialinę atskirtį, suteikdamos galimybes įvairių socialinių, kultūrų ir etninių grupių žmonėms bendrauti, dalyvauti renginiuose ir mokymuose.

Pagrindinė bibliotekų stiprybė yra personalas, jo profesinė kvalifikacija ir įgūdžiai. Sumažėjus galimybėms kelti kvalifikaciją kitų rajonų bibliotekose, esame priversti reaguoti į pokyčius ir rengti projektus kvalifikacijai kelti ir bendradarbiavimui gerinti.

Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos konferencijos svečiai: Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė, Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas, lektoriai: Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) pirmininkė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės pavaduotojas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene, Šiaulių apskrities Povilo P. Višinskio viešosios bibliotekos Amerikos  skaityklos koordinatorė, Roma Baristaitė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skaitytojų  aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkė Vanda Sutkutė,  Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ vadovė Jūratė Gineitienė, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė, Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos pirmininkė Ingrida Jonušienė.

Skaityti pranešimai: Alina Jaskūnienė - „Lietuvos bibliotekininkų draugija: partnerystės ir patirtys“, Ekaterina Prakapene - „Nauji bibliotekos veiklos kontekstai“, Roma Baristaitė - „ŠAVB misija NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse“, Vanda Sutkutė - „Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių skyriaus veikla“, Jūratė Gineitienė -  „Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ veikla“, Ingrida Jonušienė, - „Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos veikla 1994 – 2014 m.“.

Konferencijoje kalbėta apie Lietuvos bibliotekininkų draugijos tikslus ir veiklą, atstovavimą užsienio šalyse ir tarptautinėse institucijose, vykdytus projektus, partnerystę ir bendradarbiavimą su Baltijos šalių bibliotekomis, verslo įmonėmis, kasmet organizuojamą nacionalinę bibliotekų savaitę ir Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamą akciją „Knygų kalėdos“. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos kalbėjo apie projektus skatinančius Lietuvos gyventojų skaitmeninės atskirties mažinimą ir skatinimą juos įgyti žinių ir įgūdžių, kultūros paveldo skaitmeninimą, skaitymo skatinimą panaudojant IT ir kūrybinę veiklą, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių skyriaus veiklą. Pristatyta Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos veikla 1994 – 2014 m., Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ veikla“.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Aldona Jonauskienė ir Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos pirmininkė Ingrida Jonušienė pasveikino „Metų bibliotekininko“ konkurso nugalėtojas: Mažeikių rajono viešosios bibliotekos Sedos filialo bibliotekininkės  Loretą Mickienę, Janiną Kelerienę.

Pasveikintos ir darbo jubiliejus mininčios bibliotekininkės: Bugenių filialo vyresn. bibliotekininkė Irena Cilinginienė, Ventos filialo vyresn. bibliotekininkė Virginija Radzienė , Sedos miesto filialo darbuotoją Zita Kudienė, Mažeikių miesto Naftininkų filialo vyresn. bibliotekininkę Lina Nabažienė, Krakių filialo vyresn. bibliotekininkė Dalia Vaitkuvienė, Pikelių filialo vyresn. bibliotekininkė Birutė Želvienė, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė metodininkė Ingrida Jonušienė, knygų komplektavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Alma Jasienė.

Dėkojame projekto rėmėjai Mažeikių rajono savivaldybei, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai už sveikinimus ir suteiktas patalpas.

Projekto vadovė  Ingrida Jonušienė

Paveiksliukas