„Viskas praeina...“

2018-06-19

Daiva Juškaitė pristato B. Armonienės knygą  „Palik ašaras Maskvoje“

Birželio 14 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Balėnų filiale vyko Gedulo ir vilties minėjimo dienai skirtas renginys „Viskas praeina...“. Renginio metu buvo pristatyta knygų apie tremtį paroda „Kas apverks jų dalią“, o renginyje dalyvavę bibliotekos skaitytojai pasidalijo mintimis apie skaitytas knygas.

Vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė renginį pradėjo Bernardo Brazdžionio eilėraščiu „Keleiviai“. Daugelis klausia, ar reikia dabar kalbėti apie tai, kas buvo prieš daugelį metų, ir skaudinti save slogiais prisiminimais, bet kiekvieno žmogaus gyvenimas yra istorijos dalis, todėl privalome apie tai kalbėti ir išklausyti kitus.
Savo mintimis apie Barboros Armonienės knygą  „Palik ašaras Maskvoje“ pasidalijo renginio dalyvė Daiva Juškaitė. Šioje knygoje rašoma apie šeimą, kurią išdraskė sovietinis režimas ir 20 metų atkaklią kovą, kol visa šeima, išblaškyta tarp Lietuvos, Amerikos ir Sibiro, vėl susitiko.
Danutė Geišienė pristatė Marijos Garbačiauskienės knygą „Jei laimė nebūtų lydėjus“, kurią atsinešė iš savo asmeninės bibliotekos. Knygoje rašoma apie tremtinės išvežtos 1941 metų birželio 14 d. į Komijos ATSR ir po tremties gyvenusios Kanadoje, atsiminimus.
Onutės Alksninytės- Grabštienės knygą „Sibire... tremtinių žeme“ pristatė bibliotekos skaitytoja Janina Končienė. Ši knyga unikali tuo, kad pirmasis šios knygos variantas buvo parašytas ant beržo tošies ir įvairaus dydžio popieriaus skiautelių per pertraukėles taigos kirtavietėse, kitose katorginio darbo vietose, o vėliau išleista knyga, perrašyta beveik žodis žodin.
Artėjant dvyliktai valandai prisijungė ir Balėnų pagrindinės mokyklos mokiniai bei mokytoja Jurgita Jonušienė.

Renginio dalyviai Mažeikių grupės „Misija Sibiras“ kvietimu 11 val. 59 min. Visuotine tylos minute prisiminė tremtinių, politinių kalinių istorijas bei likimus, ir pagerbė negrįžusiųjų atminimą.  

 

Virginija Galdikienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Balėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos: Daivos Juškaitės ir Virginijos Galdikienės

Paveiksliukas