Ukriniškiai vaikai aplankė memorialinius statinius – koplytėles

2018-06-15

Ukriniškiai lankė koplytėles

2018 m. birželio 13  d. ukriniškiai vaikai lankė kaimo apylinkėse esančius memorialinius statinius – koplytėles. Išvykoje dalyvavo Ukrinų dienos centro vaikai, savanorė Jūratė Šiaulienė, o kelią iki koplytėlių rodė ukriniškė Valerija Petrauskienė. Edukacinė išvyka – pirmasis Mažeikių viešosios bibliotekos Ukrinų filialo vykdomo projekto „Kultūros paveldo vertybės Ukrinuose. Pažinkime ir branginkime“ renginys. Projektą iš dalies finansuoja Mažeikių rajono savivaldybė.

Kultūros paveldas yra visuotinė vertybė, svarbi individui, bendruomenei ir visuomenei. Svarbu jį išsaugoti ir perduoti būsimoms kartoms. 2018-tieji paskelbti Europos kultūros paveldo metais, todėl kaimo žmones, o visų pirma jaunimą, siekiama supažindinti su kaime esančiomis ir į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų registrą įtrauktomis kilnojamomis ir nekilnojamomis kultūros vertybėmis: Ukrinų bažnyčios pastatų kompleksu, bažnyčioje esančiomis skulptūromis, aplankant ir susipažįstant ir su kitomis kaimo vertybėmis. Išvykos metu vaikai artimiau susipažino ir pamatė koplytėles, sužinojo, kad koplytėlę žmonės statydavo kaip padėkos ženklą už gerą derlių ar gimusį kūdikį, mirusiajam atminti ar kokiam kitam įvykiui įamžinti. Apžiūrėtas koplytėlių vidus, skulptūrėlės ir įvairūs rožančiai, šventųjų paveikslėliai. Daiktai įvairių žmonių įdėti prašant švč. Mergelės Marijos malonės bei užtarimo.

Smagi edukacinė išvyka vaikams labai patiko. Ukriniškė Valerija aprodžiusi koplytėles džiaugėsi, kad galėjo savo žinias perduoti vaikams ir tikisi, kad jaunoji karta vertins ir saugos tokius memorialinius statinius.

 Įgyvendinant projektą, liepos mėnesį ukriniškiai turės galimybę daugiau sužinoti apie kaimo centre stovinčią Šv. Antano Paduviečio bažnyčią, susipažinti su jos istorija, viduje esančiomis skulptūromis ir jų kultūrine verte.

Valda Muravjovienė,

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos V. Muravjovienės

Paveiksliukas