Ukriniškiai devintą kartą rinkosi giedoti „Tautišką giesmę“

2017-07-10

Ukriniškiai liepos 6 d. rinkosi giedoti Tautišką giesmę, dainavo liaudies dainas, skaitė Kazio Bradūno eiles

Liepos 6 d., Valstybės dieną, ukriniškiai kartu su visais pasaulio lietuviais susivienijo vienai gražiausių šiuolaikinių lietuviškų tradicijų – bendrai „Tautiškai giesmei“. Ukrinuose jau devintą kartą giesmė buvo giedama prie Stepono Gailevičiaus koplytstulpio. Susitikimo metu taip pat paminėtos išeivijos poeto Kazio Bradūno 100-osios gimimo metinės.

Būrys ukriniškių ir aplinkinių kaimų gyventojų, pasipuošę lietuviška atributika, nešini trispalve vėliava, susirinko giedoti „Tautišką giesmę“. Sugiedojus Lietuvos himną, jau tapo tradicija skaityti eiles poetų, kurie tais metais mini savo jubiliejus. Šiemet paminėtos išeivijos poeto, publicisto Kazio Bradūno 100-osios gimimo metinės. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kazys Bradūnas yra vienas ryškiausių XX amžiaus žemininkų-lankininkų kartos poetų, Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo organizatorių. Bibliotekininkė Valda Muravjovienė susirinkusiems priminė, kad Seimas 2017-uosius metus yra paskelbęs Kazio Bradūno metais, supažindino su poeto biografija ir kūryba. Ankstyvosios jo kūrybos eilėraščius skaitė jaunosios kartos atstovės Ineta ir Irmantė Norvaišaitės, Kamilė Čiutytė ir Agnė Muravjovaitė, vyresniosios kartos atstovės Birutė Bartkienė, Staselė Kasperavičienė, Aldona Pečiulienė, Džiuljeta Vasiliauskienė, Ona Juškienė, Valerija Petrauskienė (eil. „Milžinkapis“, „Ant piliakalnio“). Vienas svarbiausių K. Bradūno pasaulėvokos matmenų – žemdirbių kultūra, kuri siejama su taikiu, ramiu gyvenimu. Visa tai atsispindėjo Jūratės Šiaulienės skaitytame eilėraštyje „Vakaro maldoj“.

Susitikimo pabaigoje sudainuota daug patriotinių dainų, Ukrinų himnas ir simbolinė daina apie gandrus, kurie yra labai pamilę Ukrinus.

Valda Muravjovienė

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo bibliotekininkė

Nuotraukos Emilijos Muravjovaitės

Paveiksliukas