Žemaičių tarmės tyrinėtojų viešnagė Sedos bibliotekoje

2017-06-26

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sedos miesto filiale birželio 22 d. vyko susitikimas su Klaipėdos universiteto docente Jūrate Lubiene bei studentėmis. Sedos bibliotekos darbuotojos mielai sutiko padėti viešnioms, tiriant žemaičių tarmę Sedoje.

Susitikimo pradžioje buvo pasiskirstyta į kelias grupes. Studentės apklausė žmones individualiai, o docentė kalbėjosi su grupele žmonių. Viena studentė kalbėjosi su respondente Jovita Kveiniene jos namuose Pagardės kaime, vadinamojoje Valiuškų sodyboje. Kitos dvi studentės klausinėjo buvusią Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos bibliotekininkę Danutę Mickienę bei Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sedos miesto filialo darbuotoją Zitą Kudienę, kurios abi kilusios iš Ketūnų kaimo. Su docente kalbėjosi kita grupelė respondentų: bibliotekininkės Janina Kelerienė (kilusi iš Kuršėnų, tačiau jau ilgą laiką gyvenanti Sedoje), Loreta Mickienė (nuo mažens gyvenanti Sedoje) ir bibliotekos lankytojai Elena Danutė Eičinienė (kilusi iš Renavo kaimo), Albertas Vilimas (visą gyvenimą gyvenantis Sedoje) bei Daiva Pilinkienė (kiekvieną vasarą atostogaujanti Sedoje).

Susitikimo pabaigoje žemaičių tarmės tyrinėtojos apibendrino rezultatus ir liko labai patenkintos surinkta informacija, kuri bus panaudota knygoje apie žemaičių tarmę, kuri, pasak docentės Jūratės, labai unikali, nepanaši į jokias kitas tarmes ar kalbas, todėl verta vadintis žemaičių kalba.

 

Loreta Mickienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Sedos miesto vyresnioji bibliotekininkė