A.Muturo knygos „…geriau tegul gegutė užkukuoja…“ pristatymas

2017-06-19

Renginio dalyviai

Birželio 15 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Balėnų filiale, minint Gedulo ir Vilties bei Okupacijos ir Genocido dienas, vyko Algimanto Muturo knygos „...geriau tegul gegutė užkukuoja“ pristatymas.

1996 metais Mažeikių rajono politinių kalinių sąjungos ir Lietuvos sąjūdžio Mažeikių skyriaus aktyvistai pasiūlė idėją: pradėti rinkti istorinę medžiagą apie rezistencinį pasipriešinimą Mažeikių rajone. Tuometiniai vadovai pritarė šiai minčiai. Mažeikių muziejaus darbuotojas Algimantas Muturas paskyrė šiai temai nagrinėti beveik dešimt metų. Padedamas Mažeikių Sąjūdžio tarybos nario Alfonso Degučio, jis apvažinėjo visus rajono kampelius ir sukaupė daug medžiagos apie rezistentų kovas. Knyga parašyta remiantis KGB archyvuose esančia dokumentika.

Beveik dešimtmetį trukęs partizaninis karas, aukos, sunaikintos sodybos, tremtyse ir lageriuose patirtos kančios subrandino savo vaisius. Partizanai apgynė Lietuvos kaimą nuo rusų kolonistų. Jų dėka dabar Lietuvoje gyvena apie 80 nuošimčių lietuvių.

83 metų renginio dalyvė Onutė Rakštienė pasidalino prisiminimais apie laikotarpį, kai įbauginti gyventojai nežinojo kas pasibels naktį, partizanai ar apsimetėliai. Jie žinojo, kad atiduotas paskutinis duonos kepaliukas ar karšto viralo lėkštė galėjo kainuoti arba gyvybę, arba baigtis tremtimi. Kadangi knygoje aprašyta daug istorinių faktų apie partizanų veiklą Tirkšlių apylinkėse, moterys knygoje ieškojo pažįstamų pavardžių.

Vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė renginį baigė žodžiais iš aptariamos knygos: „Ši knyga primins visiems, kad lietuviai niekuomet nesitaikstė su okupantais, o kovojo dėl savo laisvės ir nepriklausomybės. Aktyvus pasipriešinimas atėjūnams parodė pasauliui nepalaužiamą mažos tautos troškimą išsivaduoti“.

 

Virginija Galdikienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Balėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė

Paveiksliukas