Kviečiame savanoriauti ir atrasti save bibliotekoje

2017-06-13

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2017 m. tapo akredituota, savanorius priimančia įstaiga.

Siūlomos veiklos: bendravimas su jaunimo ir kitomis organizacijomis; kraštotyrinė veikla; pagalba organizuojant renginius; lėlių teatro, žaislotekos veiklos organizavimas; administracinė veikla; knygų fondo tvarkymas. Šiuo metu bibliotekoje savanoriauja 2 savanoriai.

Plačiau apie savanorystę:

https://www.ldb.lt/informacija/esparama/puslapiai/esf_atrask_save.aspx

https://jaunimogarantijos.lt/lt/tobulek/esu-uzsiregistraves-darbo-birzoje/39

http://www.jrd.lt/jgi-igyvendinimo-projektas-atrask-save