Žemaitē / Žemaičiai: Žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė

Žemaitē / Žemaičiai: Žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė. – Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2018. – 556 p.

Antologijoje – žemaitiškai rašiusių 1935–1945 m. veikusio Žemaičių rašytojų sambūrio narių, kurie 1938 m. Kaune išleido savo kūrinių rinktinę „Žemaičiai“, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės žemaitiškai parašyti tekstai bei Lietuvos atgimimo metais žemaičių kalba pradėjusių kurti ir šią tradiciją iki šiol tęsiančių autorių kūryba.

Pavadinimas Žemaitē / Žemaičiai