Naujos knygos Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje

Kviečiame susipažinti su naujomis knygomis, gautomis Viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriuje 2018 m. gegužės–birželio mėn.

Vytautas Būda. Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas. – Vilnius:Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018. – 168 p.

Vytautas Būda. Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodyna

Aiškinamajame anglų-lietuvių kalbų projektų valdymo terminų žodyne“ surinkti ne tik projektų, bet ir programų bei portfelių valdymo ir vadovavimo terminai iš trijų svarbiausių projektų valdymo standartų - IPMA ICB, PMI PMBOK ir PRINCE2 bei naujausių projektų valdymo mokslo šaltinių.
Tinkamiausias lietuviškas terminas parinktas vadovaujantis bendraisiais terminologijos principais ir norminimo kriterijais, laikantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir rekomendacijų. Terminų apibrėžtys sudarytos pagal sistemų teorijos principus, remiantis lietuvių kalba publikuotais vadybos standartais, aukštųjų mokyklų vadovėliais ir projektų valdymo žinynais.

Antanas Vienažindys. Dainos lietuvininko Žemaičiuose (su CD). – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 112 p.

Antanas Vienažindys. Dainos lietuvininko Žemaičiuose (su CD)

Vienažindžio „Dainos lietuvininko Žemaičiuose“ yra vienintelis šaltinis, leidžiantis spręsti apie poeto literatūrinį akiratį, požiūrį į poetinę kūrybą, autorinę savimonę. Bendriausia prasme jo rinkinys atskleidžia Romantizmo esttetinių atradimų recepciją ir populiarizaciją sakytinės-rašytinės poezijos paribyje ir laikytinas populiariojo Romantizmo reiškiniu.

Konstantinas Bružas. Apie tai, kas neturi išnykti: XIX a. pabaigos – XX a. 8 dešimtmečio etnografinė Žemaitijos apylinkių medžiaga. I knyga. – Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2017. – 367 p.

Konstantinas Bružas. Apie tai, kas neturi išnykti: XIX a. pabaigos – XX a. 8 dešimtmečio etnografinė Žemaitijos apylinkių medžiaga. I knyga

Ši knyga - galimybė etnologijos, folkloristikos, istorijos, archeologijos, kalbotyros specialistams ir visiems, šiais mokslais besidomintiems, susipažinti su K. Bružo darbais (dalimi darbų).

Architekto žinynas. Vilnius: Technika, 2017. – 808 p.

Architekto žinynas

Knyga „Architekto žinynas“ – vertingas informacijos šaltinis architektams, urbanistinio projektavimo, kraštovaizdžio architektūros bei kitų sričių specialistams. Joje pateiktos chrestomatinės žinios bei praktiniai patarimai, kurie padės kiekvienam esamam ir būsimam projektuotojui kompetentingai atlikti savo darbą. Studentai gauna unikalią galimybę mokytis iš tarptautinio lygio vadovėlio gimtąja kalba.