šimtmečio lietuva

Naujos knygos Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje, gautos 2018 m. spalio mėn.

Lietuva. Visuomenė. Ekonomika. Kultūra

Knyga supažindina su Lietuvos visuomenės siekiais apginti valstybę per pastarąjį šimtmetį ir ją įtvirtinti, Lietuvos kariuomenės savanorių, partizanų kovomis, atskleidžiami tarpukario Lietuvos ūkinės veiklos vitališkumas ir apžvelgiami šiuolaikiniai ekonominiai procesai, išryškinami nagrinėjamo laikotarpio kultūrinio gyvenimo proveržio ypatumai. Didelis dėmesys skiriamas savivaldybių  miestų ir miestelių ekonominei ir kultūrinei raidai, jų indėliui į Lietuvos nepriklausomybę. Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis ir šiuolaikinį gyvenimą atspindinčiomis nuotraukomis.

Kiti leidiniai