Intelektinis verslas

Vadovėlyje pateikta teorinių žinių ir praktinių patarimų apie intelektinio verslo plėtotę žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo sąlygomis, aptariami inovacijų ir jų aktyvinimo procesai, inovacinės veiklos sistematika ir kompleksiškumas, kūrybiškumo prado svarba versle, personalo vadybos, rinkodaros ir projektų finansavimo bei ekonominio vertinimo specifika intelektiniame versle, ugdomi gebėjimai plėtoti intelektinį (žiniomis grįstą) verslą.
Leidinys skirtas vadybos ir technologijos srities mokslo krypčių antrosios pakopos studijų studentams bei doktorantams. Juo galės naudotis ir kitų universitetų studentai, studijuojantys visų pirma vadybos ir inžinerijos studijų programas.

Kiti leidiniai