Diferencialinis skaičiavimas

Vadovėlyje „Diferencialinis skaičiavimas“ nuosekliai išdėstytos pagrindinės vieno ir kelių kintamųjų funkcijų diferencialinio skaičiavimo temos. Jos nagrinėjamos pasitelkiant paprastus pavyzdžius ir uždavinius, suprantamus kiekvienam, baigusiam vidurinės mokyklos matematikos kursą. Pavyzdžiai ir uždaviniai padeda suvokti temos problemas ir sąvokas. Teoriniai teiginiai vadovėlyje pateikiami su įrodymais, tačiau daugiausia dėmesio skiriama jų turiniui suvokti. Teorinė medžiaga gausiai iliustruojama pavyzdžiais. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikta savarankiško darbo uždavinių.
Vadovėlis skirtas aukštųjų technikos mokyklų pirmo kurso studentams, juo gali naudotis ir kitų specialybių studentai.

Kiti leidiniai