Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės

Teminiame straipsnių rinkinyje „Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės“ publikuojama 16 Lietuvos (Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto, Vilniaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto) ir užsienio (Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos) mokslininkų straipsnių. Visus straipsnius vienija diachroninės leksikologijos ir semantikos, atskleidžiančios leksinių vienetų ir tekstų reikšmes, tematika.

Kiti leidiniai