Informacija apie parodas

Viešosios bibliotekos salėje ir 2-ojo aukšto koridoriuje

2019 06 04–2019 06 24

Algimanto Tirliko jubiliejinė fotonuotraukų paroda

 

Viešosios bibliotekos 1 aukšto koridoriuje

2019 06 03–2019 06 24

Paroda „Istorinis Mažeikių centras fotografijoje“

(Iš Mažeikių muziejaus fondų)

 

Vaikų literatūros skyriuje

2019 05 14–2019 06 30

Moksleivių namų Dailės studijos moksleivių kūrybinių darbų paroda „Ore, žemėje, vandenyje“

 

Viešosios bibliotekos 2 aukšto parodų vitrinose

2019 06 04–2019 07 31

Pažinkime Žemaitiją ir jos vietovardžius

(2019-ieji – Vietovardžių metai)

 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje

 2019 05 28–2019 06 28

Spaudinių paroda

Žemaitijos dvarų istorijos

(2019-ieji – Žemaitijos metai)

 

  Informacijos ir kraštotyros skyriuje

2019 06 032019 07 31

Spaudinių paroda

Mažeikių krašto menininkai

 

Vaikų literatūros skyriuje

2019 05 20–2019 06 28

 „Suvaikyti išdykusius debesis“

Spaudinių paroda, skirta dailininkės, rašytojos, iliustruotojos Sigutės Ach 50-mečiui

 

 

 

   Virtualios parodos

Iš knygų saugyklos lobyno

Naujausi leidiniai apie lietuvių kalbą

Šatrijos Raganos kūryba: praeities literatūra dabartyje

Lietuvos istorija dokumentiniuose filmuose

Mažeikių krašto gamta knygose

Sąjūdžio atmintinos datos Mažeikių mieste

Nauji meno leidiniai

Kraštiečiai – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

 

Kviečiame aplankyti Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojų parengtas virtualias parodas:

Regimantas Adomaitis. Visą laiką mane traukė teatras. Parodoje, parengtoje žymaus lietuvių kino ir teatro aktoriaus Regimanto Adomaičio 80-mečiui, apžvelgiama jo biografija, kūrybinė veikla teatre ir kine: supažindinama su aktoriaus vaidmenimis spektakliuose, kino ir televizijos filmuose, pateikiamas išsamus filmografijos ir vaidmenų teatre sąrašas. Čia gausu fotografijų galerijų, leidinių, straipsnių, kolegų aktorių, režisierių, kino ir teatro kritikų atsiliepimų bei prisiminimų.

Kazys Grinius – gydytojas, švietėjas, Ministras Pirmininkas ir Prezidentas. Paroda skirta parlamentinės demokratijos Lietuvoje kūrėjo ir veikėjo, Steigiamojo ir I, II, III seimų nario, krikščionių demokratų ir valstiečių liaudininkų koalicinės vyriausybės Ministro Pirmininko, trečiojo Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus (1866–1950) 150-osioms gimimo metinėms.

Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant. Paroda skirta prozininko, kritiko, vertėjo Juozo Apučio 80-osioms gimimo metinėms paminėti.

„Pareisiu su paukščiais…“, skirta poeto, eseisto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio (1936–2013) 80-osioms gimimo metinėms

Juliui Juzeliūnui – 100. „Lygumų krašto ąžuolas“

„Petras Klimas – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams“

BRONIUS RADZEVIČIUS. „Ak, gesinkite rudenio grožį, jis dilgina širdį…“

„Išlikęs savimi“. Liudui Dovydėnui – 110

Kelmė yra mano Lietuva ir mano Jeruzalė. Icchokas Meras

„Kristijonas Donelaitis. Sveiks, svieteli margs!..“

„Tarmės – kalbos gyvybės versmė“. Paroda skirta Tarmių metams.

„Juozas Glinskis. Drama arčiausia tiesos…“.

 „MEILĖ LUKŠIENĖ. Reikia grąžinti tikėjimą gėriu, idealu…“.