Naudojimosi biblioteka taisyklės

Visi bibliotekos lankytojai privalo turėti skaitytojo pažymėjimą.

» Knygos į namus išduodamos 1 mėnesiui.

» Naudojimosi knygomis terminas, skaitytojo prašymu, gali būti 2 kartus pratęstas, jei jų nereikalauja kiti skaitytojai.

Pratęsti terminą galima paskambinus telefonu arba atsiuntus prašymą elektroniniu paštu, nurodant savo vardą, pavardę ir skaitytojo pažymėjimo numerį:

Skaitytojų aptarnavimo skyrius   tel. (8 443) 25948,

el. p. abonementas@mrvb.lt

Vaikų literatūros skyrius             tel. (8 443) 66266,

el. p. vaikai@mrvb.lt

Prasitęsti knygos laikymo terminą galite ir savarankiškai. Tereikia bibliotekos kompiuteriniame kataloge prisijungti prie „Mano sritis“, įrašyti savo skaitytojo pažymėjimo numerį bei slaptažodį (automatiškai Jums suteikiamas slaptažodis – Jūsų pavardė lietuviškais rašmenimis). Prie knygos pavadinimo rasite nuorodą „Pratęsti“, pakeiskite datą ir spauskite „Pratęsti“.

» Už knygų negrąžinimą nustatytu laiku imamas mokestis.

» Enciklopedijos, žodynai, meno albumai, elektroniniai dokumentai, kompaktinės plokštelės, daugelis vadovėlių ir kitų vertingų leidinių išduodami į namus tik palikus piniginį užstatą.

» Periodiniai leidiniai, išskyrus literatūrinius ir dovanotus bibliotekai žurnalus, į namus neišduodami.

Daugiau informacijos:

NAUDOJIMOSI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS (doc. 63 KB)

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės