Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2018 m. (pdf. 225.31 KB)

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita už 2018 m. 1 lapas (pdf. 344.57 KB)

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita už 2018 m. 2 lapas (pdf. 126.73 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita (2017-12-31 duomenys) (pdf. 40 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita  (2016-12-31 duomenys) (pdf. 40 KB)